Xem Tuổi Xây Nhà 2018

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Dần

Tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được (Lục ốc tạo gia bất khả thành). Không tốt! Tuổi: Bính Dần ,

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Sửu

Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2020, 2022, 2023, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Ất Sửu ,

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Mão

Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2019, 2022, 2024, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Đinh Mão ,

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Thìn

Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2019, 2020, 2023, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Mậu Thìn ,

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Tỵ

Tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật (Tam sát nhơn do giai đắc mệnh).. Không tốt! Tuổi: Kỷ Tỵ ,

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Ngọ

Gia chủ tuổi Canh Ngọ năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất phạm Hoang Ốc: Ngũ Thọ Tử. Tuổi: Canh Ngọ , Mệnh: Lộ bàng

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Mùi

Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2019, 2020, 2021, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên! Tuổi: Tân Mùi ,

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Thân

Năm không phạm Hoang Ốc gần nhất: 2019, 2022, 2025, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên! Tuổi: Nhâm Thân ,

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Dậu

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2019, 2020, 2021, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Quý Dậu ,

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Tuất

Năm không phạm Hoang Ốc gần nhất: 2019, 2021, 2024, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên! Tuổi: Giáp Tuất ,

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Hợi

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2025, 2026, 2027, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Ất Hợi ,

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Tý

Năm không phạm Hoang Ốc gần nhất: 2020, 2023, 2026, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên! Tuổi: Giáp Tý ,